TJÄNSTER

Carmonius Finsnickeri designar, detaljkonstruerar och tillverkar kundspecifika möbler i små serier. Flerårig erfarenhet av 3D modellering gör att du som kund kan få en bra uppfattning om hur möbeln kommer se ut innan tillverkningen startar.

Snickrandet baseras på traditionella fogtekniker, grovjobbet står min maskinpark för men den där sista finishen görs med klassiska handverktyg.

Detaljritningar